Her form birçok veri giriş alanlarından oluşur. Her bir alan için girilecek verinin özelliğine göre farklı bir format belirleyebilirsiniz.

Her form birçok veri giriş alanlarından oluşur. Her bir alan için girilecek verinin özelliğine göre farklı bir format belirleyebilirsiniz.

Örneğin; sadece adet girilmesini istediğiniz bir veri giriş alanı için ''Sayısal'' veri türünü seçin.