Menü satırında Kayıtları tıklayın.

Kayıtları Form bazında veya Dosya bazında listeleyebilirsiniz.

Ayrıca, eğer bir Formdaki bir tarih alanı için "Takvimde Göster" seçeneği işaretlendiyse, o alana girilen tarihte Kayıtlar / Takvim Görünümünde o kayıt görünür.

Harita görünümünde ise, her bir kaydın yapıldığı noktanın coğrafi konumunu harita üzerinde görebilirsiniz.


Menü satırında Kayıtları tıklayın.

Kayıtları Form bazında veya Dosya bazında listeleyebilirsiniz.

Ayrıca, eğer bir Formdaki bir tarih alanı için "Takvimde Göster" seçeneği işaretlendiyse, o alana girilen tarihte Kayıtlar / Takvim Görünümünde o kayıt görünür.

Harita görünümünde ise, her bir kaydın yapıldığı noktanın coğrafi konumunu harita üzerinde görebilirsiniz.