Workspace inize katılma hakkı verdiğiniz her kullanıcıya farklı yetkiler tanımlayabilirsiniz.

Workspace inize katılma hakkı verdiğiniz her kullanıcıya farklı yetkiler tanımlayabilirsiniz.

Bu yetkiler;
-    menü satırındaki işleri yapabilmek,
-    bir Form ile kayıt yapabilmek,
-    kayıtları görebilmek veya Excel formatına aktarabilmek,
-    bir butonu tıklayabilmek şeklinde olabilir.
Ayarlar / Rol Ayarları menüsünde (+Yeni butonu tıklayın) bir Rol yaratıp, erişebileceği menüleri belirleyin ve Ayarlar / Kullanıcılar menüsünden ilgili kullanıcıya bu Rolü atayın.

Yetkileri Rol bazında belirleyerek kullanıcılara bir Rol atamak yöntemi; özellikle birden fazla kullanıcıya aynı yetkileri verebilmeyi kolaylaştırmaktadır.