Form, verileri kaydederken kullanılan şablondur ve verilerin girileceği alanlardan oluşur.

Kaydedilecek verinin türüne göre her alanın formatını yazı, sayı, tarih, çoktan seçmeli vb. gibi belirleyebilirsiniz.

Bir Formda sınırsız sayıda veri giriş alanı olabilir.

Formları web sitenizde ve sosyal medyada yayınlayabilirsiniz.

Kripton ile yarattığınız Formlar akıllıdır çünkü:

  • Her kayıt yapıldığında bir eposta veya Form göndermek gibi bir eylem tetiklenebilir.
  •  Kayıt başlama ve bitiş zamanı konulabilir.
  •  Her kaydın yapıldığı coğrafi konum harita üzerinde görülebilir.
  •  Kare kod okutularak kayıt yapılacak form açılabilir.