Workspace sadece size ait, özel çalışma alanınızdır.

  • Başka kullanıcılar sizin çalışma alanınıza sadece siz izin verirseniz erişebilirler.
  • Birden fazla Workspace sahibi olabilirsiniz.
  • Her Workspace te sınırsız sayıda Akıllı Form, Akıllı Buton ve Roller yaratabilirsiniz.

Örneğin firmanız adına bir Workspace (Örnek Pazarlama A.Ş.) yaratabilir, bu Workspace te “Memnuniyet Anketi”, “Yıllık İzin Talep Formu” ve “Müşteri Görüşme Formu” ile Müşteri, Yönetici, Pazarlamacı vb. rolleri ve “İzin Talebi Onaylandı” butonu oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, örneğin yöneticisi olduğunuz dernek adına (Örnek Okul Mezunları Derneği) bir başka Workspace yaratabilir ve “Yönetim Kurulu Seçimi” formu oluşturarak dernek üyelerinin online oy kullanmasını sağlayabilirsiniz.