Değerli Meslektaşlarımız,
İzmir Tabip Odası İşyeri Hekimliği Çalıştayı 13 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve aşağıda sıralanan 3 başlık altında yürütülen tartışma sonuçları Oda ağ sayfasında yayımlanmıştır.

İşyeri hekimliğinde eğitim ve sürekli mesleki gelişim

İşyeri hekimlerinin özlük hakları ve OSGB’ler

İşe giriş ve periyodik muayenelerde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri

Çalıştay sonrasında meslektaşlarımızın gereksinimlerine yanıt verecek, modüler biçimde hazırlanmış, yüz yüze ve sosyal medya olanakları kullanılarak izlenebilecek eğitimler düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Aşağıda üzerinde uzlaşılan öncelikli konu başlıkları yer almaktadır. 

Sizlerden dileğimiz sıralanan konu başlıkları içinde öncelikle ele alınmasını istediğiniz ilk 5 başlığı, 1 – 5 arası puan vererek sıralamanız. 1 en yüksek önceliği belirtecektir. 

Sıralananlar dışında ele alınmasını istediğiniz konu başlıkları varsa bunları da belirtmenizi diliyoruz.

Katkı ve desteğiniz için teşekkür ederiz.