Meslek Odamızı birlikte yönetmek istiyoruz. Tabip odasından beklenti ve önerilerinizi öğrenmek amacıyla bir anket hazırladık. Ankete katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederiz.  

12. Önümüzdeki dönem İzmir Tabip Odası’nın çözümüne katkıda bulunması gereken,  hekimlerin sorunlarıyla ilgili en önemli olduğunu düşündüğünüz sorunları önem derecesine göre 1’den 10’a kadar sıralayınız.